Welkom bij de grondwateronttrekkingendatabase portal van het NHI

Met de NHI-GWO webservice kunnen grootschalige grondwateronttrekkingsgegevens in Nederland opgevraagd worden. De webservice is een initatief van de gezamenlijke Nederlandse drinkwaterbedrijven, met als doel om grondwater onttrekkingen op een uniforme manier en vanaf een centrale plek beschikbaar te stellen aan hydrologen en modelleurs. Voor het opvragen van winningen en bijbehorende onttrekkingsreeksen is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De NHI-GWO webservice is ontwikkeld door KWR Watercycle Research Institute en wordt beheerd door Deltares.