Disclaimer

  • De gegevens in de GrondWater Onttrekkingen database, onderdeel van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (kort: NHI-GWO) zijn eigendom van de Nederlandse Waterbedrijven: Dunea N.V., Brabant Water N.V., N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Vitens N.V., WMD Drinkwater B.V., WML, N.V. Waterbedrijf Groningen, Oasen N.V., Evides N.V. en Stichting Waternet, hierna te noemen: Bronhouders.
  • Verstrekte gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze aangevraagd zijn en mogen zonder toestemming van Bronhouders niet aan derden verstrekt worden.
  • Bronhouders zijn niet verantwoordelijk en staan niet in voor de resultaten van de berekeningen die hiermee door derden gemaakt zijn. Als zodoende mogen de bedrijfsnamen van de Bronhouders ook niet verbonden worden aan de resultaten om zodoende meer draagvlak voor het projectdoel te creĆ«ren.
  • Bronhouders committeren zich niet op voorhand aan de besluitvorming die mede op basis van het gebruik van de verstrekte gegevens plaatsvindt. Zij behouden zich het recht voor om daar via overleg of procedureel tegen in te gaan.